Dừa xiêm gọt sọ

115.000 

Dừa xiêm gọt sọ nhiều nước, cùi mềm vừa dễ ăn được cả cùi cả nước