Bào ngư xanh Úc

    50 

    👉$360/1kg 3 cái
    👉$340/kg 4 pcs
    👉$320/1kg 4-6 cái