CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC
Tên tiếng Anh: Vilaconic Joint Stock Company
Tên viết tắt: VILACONIC
Mã số đăng ký doanh nghiệp (MST): 2901274715
Trụ sở chính: Km700 (Quốc Lộ 46), đường Nghệ An – Xiêng Khoảng, Xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: +84 383 512 183 – Fax: +84 383 852 286.
Email: vilaconic@vilaconic.com.